RenCom

Jan de Beyerhof 14
1191 EP Ouderkerk aan de Amstel

+31 (0)6 4151 9867
jadranka@rencom.nl

KvK Amsterdam 34173609

Zonnestroom

Zonnepanelen kunnen makkelijk in gebouwschil worden geïntegreerd als dakbedekking, gevelbeplating of zonwering. Daardoor kan de zonnestroom op de plek worden opgewekt waar stroom nodig is en in de mate waarin deze nodig is. De opwekking van zonnestroom is geluidloos, emissieloos en neemt geen extra ruimte in beslag. De technologie maakt een directe omzetting van zonlicht […]

Windenergie

Windenergie behoort tot traditie in het windrijke Nederland. De technologische ontwikkelingen maken grotere en efficiëntere turbines mogelijk die steeds goedkopere stroom leveren op een steeds kleiner stukje grond. Ook zijn er krachtige turbines voor grootschalige stroomopwekking op zee. Met het uitbreiden van bebouwde gebieden is de ruimte voor windparken op land schaars geworden. De nationale […]

Mini windturbines

Op windrijke locaties die niet geschikt zijn voor grote windturbines kan gebruik worden gemaakt van miniturbines. Deze turbines hebben een vermogen tot ongeveer 10 kW en genereren stroom achter de meter. Miniturbines leveren stroom achter de meter, veroorzaken weinig overlast, zijn onderhoudsarm en – mits gecertificeerd, veilig voor de omgeving. In die zin staan miniturbines […]

Kernenergie

Professionals in deze branche vinden het fantastisch dat je uit een heel kleine hoeveelheid brandstof een enorme hoeveelheid energie los kunt krijgen. Daarbij vergeten ze dat je voor die kleine hoeveelheid brandstof landschappen moet vernietigen, een hele industrieketen aan het werk moet zetten om deze te verrijken, een extreem dure centrale moet bouwen om de […]

CO2 en klimaatverandering

In onze moderne maatschappij met veel industrie, hoge bouwdichtheden, drukke verkeer en intensieve landbouw produceren we veel meer broeikasgassen dan de natuur kan verwerken. Deze gassen vormen een deken rondom de aarde, waardoor de temperatuur stijgt en klimaat verandert. Op verschillende plekken op aarde is dit proces al langer voelbaar, maar sinds kort laat deze […]

Biomassa

De biologische afvalstromen die niet voor andere toepassingen benut kunnen worden, kunnen prima als brandstof voor energieopwekking worden ingezet. Voorbeelden daarvan zijn warmteonttrekking aan rioolwater en vergisting van (riool)slib, mest en verschillende organische afvalstromen uit de landbouw  en (voedings )industrie. Het verbranden van hout om warmte en/of elektriciteit te maken is slechts onder strenge voorwaarden […]

Afvalverbranding

In het verleden belandde alles wat we niet meer wilden gebruiken op de afvalhoop. De komst van verbrandingsinstallaties bood een oplossing voor de grond- en ruimtevervuiling door afvalbergen. Financieel werden deze installaties nog interessanter toen ze ook nog stroom gingen opwekken, en al helemaal toen de restwarmte – gesubsidieerd, voor wijkverwarming werd ingezet. Maar de […]