RenCom

Jan de Beyerhof 14
1191 EP Ouderkerk aan de Amstel

+31 (0)6 4151 9867
jadranka@rencom.nl

KvK Amsterdam 34173609

De Streekraad van Oost-Groningen  heeft de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een marktonderzoek naar de mogelijkheden voor de verduurzaming van energielevering in de regio. Het onderzoek heeft een vijftal projectideeën opgeleverd die op korte termijn een grote kans van slagen hebben. Per idee heb ik een projectaanpak uitgewerkt met een stappenplan, het kostenplaatje en de manier hoe deze gefinancierd kan worden en een overzicht van potentiele knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen.