RenCom

Jan de Beyerhof 14
1191 EP Ouderkerk aan de Amstel

+31 (0)6 4151 9867
jadranka@rencom.nl

KvK Amsterdam 34173609

Dit handboek heb ik gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân als onderdeel van het flankerend beleid op weg naar 500 MWp aan zonnestroom in 2020. MKB is een belangrijke doelgroep die een groot deel van de doelstelling zou kunnen realiseren. De sector is samengesteld uit de meest verschillende bedrijven met verschillende fiscale regimes, verschillende types huisvesting en verschillende energieprofielen. In het handboek wordt rekening gehouden met deze verschillen. Het handboek bevat uitgebreide beschrijvingen van de zeven verschillende financieringsopties voor zonnestroom bij het mkb: propositie, voor welke doelgroep, voordelen en beperkingen, organisatie, financiële berekening en het stappenplan. Daarnaast biedt het handboek praktische informatie en handvatten voor de toepassing van zonnestroom bij bedrijven.