RenCom

Jan de Beyerhof 14
1191 EP Ouderkerk aan de Amstel

+31 (0)6 4151 9867
jadranka@rencom.nl

KvK Amsterdam 34173609

De provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hadden zich ten doel gesteld om in 2015 50 MWp aan zonnestroom te realiseren. In 2011 heb ik de opdracht gekregen van de gemeente en de provincie om als aanjager zonnestroom ondersteuning te bieden aan het realiseren van deze ambitie. In deze functie heb ik ervoor gezorgd dat er voor verschillende doelgroepen proposities zijn ontwikkeld en uitgerold, en het flankerend beleid tot stand is gekomen waarmee de belangrijkste knelpunten zijn weggenomen en de continuïteit van de uitvoering is gewaarborgd. Het resultaat is dat de beoogde capaciteit ruimschoots gerealiseerd was en de provincie nu onderweg is naar 500 MWp in 2020