RenCom

Jan de Beyerhof 14
1191 EP Ouderkerk aan de Amstel

+31 (0)6 4151 9867
jadranka@rencom.nl

KvK Amsterdam 34173609

De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) zet zich in voor het wegnemen van obstakels bij de toepassing van windenergie in Nederland. In dit document heb ik miniwindturbines in een perspectief gezet ten opzichte van grote windturbines en zonnepanelen. Daarnaast heb ik een voorstel gedaan voor een stimuleringsprogramma met als hoofdpunten: technologieontwikkeling, marktontwikkeling, flankerend beleid en pilot en demonstratieprojecten.

http://www.urbanwind.net/pdf/Visiedocument_29juni09_DEF.pdf